Firma

Cílem VVS byla vždy spokojenost a úspěšnost jejích obchodních partnerů. Díky strategii založené na týmové práci, obohacované sdílenými znalostmi z aplikovaného výzkumu a dlouholeté praxe, jsme vytvořili moderní a dynamicky se rozvíjející společnost. Výsledky, kterých jsme dosáhli na domácím, ale i zahraničním trhu, jsou podloženy tvrdou prací, odvahou přicházet s novými nápady, ale i důrazem na tradiční, osvědčené metody výživy. Spolu s kvalitou našich výrobků a širokým servisem tak chceme být úspěšní u svých stávajících i nových zákazníků. Společnost VVS Verměřovice s.r.o. se zaměřuje hlavně na výživu mléčného a masného dobytka, spárkaté zvěře, koní a domácích mazlíčků.

Profil VVS 

Profil společnosti VVS Verměřovice s.r.o.  CZ EN

Poslání VVS

Navrhovat a realizovat řešení efektivní výživy zvířat.

Vize VVS

Hrát klíčovou roli na farmách, základním článku potravinového řetězce a tím maximálně ovlivňovat kvalitu, sortiment a dostupnost potravin nejen ve středoevropském regionu.

Hodnoty VVS

  • Týmová práce
  • Silná orientace na stanovené cíle
  • Komplexní poradenství a servis zákazníkům
  • Maximální kvalita výrobků a služeb
  • Neustálé vzdělávání a tvorba vlastního know-how
  • Fair –play soutěž a respekt ke konkurenci
  • Pružné zavádění nových poznatků vědy do praxe

Politika kvality VVS 2010 – 2014

Staneme se jedničkou na českém trhu v poradenství výživy a dodávkách vitaminominerálních krmiv na farmy mléčného skotu.

Budeme neustále zvyšovat úroveň současného systému řízení kvality, pravidelná recertifikace a plná integrace systému čárových kódů do nového informačního systému.

Pravidelnými investicemi do moderních prvků výrobního zařízení a skladovacích prostor zajistíme kvalitu našich výrobků a pracovního prostředí pro zaměstnance ve výrobě.

Zavedeme nový informační systém (ERP) s efektivním CRM modulem, pomocí kterého zvýšíme kvalitu a rychlost služeb naším zákazníkům a interní komunikace.

Vzdělávání projektovým propojením s novými výzkumnými pracovišti VÚŽV zajistíme aplikovaný vývoj nových produktů a kontinuální odborné vzdělávání konzultantů. 

Historie 

Počátky výroby minerálních krmných doplňků ve Verměřovicích se datují na listopad roku 1970. Tvůrci jejich prvních receptur byli významní profesoři a vědečtí pracovníci, kteří významně ovlivnili výživu zvířat. Začínalo se s výrobou tzv. MIX mléka , později se přidala výroba minerálních krmných přísad a nakonec premixů. 

Historie

Samostatný podnik začal činnost v roce 1989, přičemž společnost s ručením omezením současných majitelů byla založena v roce 2000. VVS nyní zajišťuje komplexní výživu všech kategorií hospodářských zvířat, především skotu. VVS má zkušený tým poradců, kteří konzultují nejenom výživu zvířat, ale i faremní ekonomiku a management. 

Od roku 1995 má VVS počítačově řízený systém výroby a o 5 let později došlo ke kompletní rekonstrukci a inovaci výrobních linek. Inovace je však nikdy nekončící proces a tak neustálým zlepšováním technologického vybavení se snažíme být vždy o krok vpřed. Na základě investic do kvalitní technologie nám byl v roce 2000 udělen certifikát ISO 9001 a v roce 2005 byl zaveden systém HACCP a v roce 2009 certifikován. 

V roce 2008 prošla technologie další modernizací, která umožňuje vyrábět produkty s vyšší přidanou hodnotou, tzv. aglomerovaná minerální krmiva, která jsou neprašná a zároveň zchutněná. Modernizace technologie je spolufinancována z fondů EU - Programu pro rozvoj venkova.

1. říjen 2012 byl pro VVS mezníkem pro začátek nejmodernějšího stylu řízení výroby a skladového hospodářství s pomocí nového ERP systému Microsoft Dynamics NAV Classic a s využitím RFID technologie. Od listopadu 2013 je VVS Verměřovice držitelem certifikátu GMP+B1 pro oblast "Výroba minerálních krmiv, doplňkových krmiv a premixů pro zvířata a obchod s krmnými surovinami a doplňkovými látkami."

Více

Píše se červenec roku 1980…

Je teplo, proč by taky v létě nemělo být teplo? Tak to prostě bylo, je a bude, alespoň doufám. Sedíme na plovárně v Ústí nad Orlicí.

Více

Hledá se zookonzulent ve formě

Pro oblast Vysočiny...

Více

Dětský den za fabrikou

Za nádherného počasí se v pátek 19. května uskutečnil opět dětský den pro děti z Domova v Čermné, děti z VVS a místních spolupracovníků.

Více

Mikuláš opět zastavil v Mistrovicích

Mikuláš se zdržel na zemi a dnes večer naděloval v Mistrovicích dětem z Dětského domova v Čermné- Horničky i Dolničky a dětem z VVS a přátel.