Spolupráce s odbytovými družstvy mléka

Zhruba 40 chovatelů se sešlo v Agrodomu ve Vyškově, aby si poslechli další z cyklů seminářů v rámci společného projektu VVS a Mlékařského odbytového družstva Morava, kterým se již od roku 2012 snažíme přispívat ke zvyšování rentability výroby mléka právě jeho výrobců.  

Účastníci tak mohli slyšet po úvodním slově ředitele Ing. Vlastimila Kratochvíla poutavou přednášku MVDr. Ondřeje Bečváře o současných trendech v reprodukci dojnic, kde hlavní snaha spočívá v udržení vysoké úrovni březosti při vysoké užitkovosti, práci s daty, zejména pak s průměrným laktačním dnem stáda.  Efektivní péče o paznehty bylo pak téma kolegy Ing. Tomáše Fáka, který ve svém příspěvku rozvíjel na základě výsledků farem dojeného skotu, kde působí jako poradce.  Třetí téma se točilo okolo dodržení správného postupu při silážování objemných krmiv, kde se dá ze zkušenosti kolegy Ing. Miroslava Kozáka ušetřit na jednom chovu mnoho tisíc Kč.  

Všechny příspěvky směřovaly k jednomu cíli, tj. najít možné úspory ve vlastních nákladech na výrobu mléka právě zvýšením efektivity chovatelské práce. Jednotlivé přednášky budou k dispozici u konzulentů VVS. 

 

 • Dsc_0221_thumb
 • Dsc_0223_thumb
 • Dsc_0219_thumb
 • Dsc_0222_thumb
 • Dsc_0218_thumb
 • Dsc_0220_thumb
 • Dsc_0217_thumb
 • Dsc_0213_thumb
 • Dsc_0215_thumb
 • Dsc_0214_thumb
 • Dsc_0212_thumb
 • Dsc_0211_thumb
 • Dsc_0216_thumb