Mezinárodní konference Poznej svého koně

Poslední únorovou sobotu se na dostihovém závodišti v Praze Velké Chuchli sešli chovatelé a milovníci koní při příležitosti konání Mezinárodní konference s názvem POZNEJ SVÉHO KONĚ.

Seminář byl zahájen obědem, na který navazovalo přivítání a úvodní slovo ředitele VVS Verměřovice s.r.o., Ing. Václava Bryndy. Ten všem popřál krásný prožitek a také mnoho šťastně naběhaných kilometrů dvěma nadějím dostihové stáje VVS, Childu Haroldovi a Zanussymu.

Poté již přišla na řadu zástupkyně VUŽV v Praze Uhříněvsi, Ing. Kateřina Blažková, která ve svém příspěvku popsala základní minerální prvky a vitamíny, příčiny jejich nedostatku či přebytku u jednotlivých kategorií koní a na závěr porovnala minerální krmiva dostupná na trhu v ČR.

Následovala přednáška MVDr. Jindřicha Mullera z ERC Mnětice nazvaná Moderní trendy v reprodukci koní, ve které stručně shrnul nejnovější poznatky v oblasti reprodukce koní, které doplnil vlastními zkušenostmi z mnohaleté praxe.

Asi největší pozornost byla věnována Doc. MVDr. Janě Mezerové, PhD z Veterinární kliniky Heřmanův Městec a jejímu působivému výkladu na téma: Akutní traumata u koní. Na mnoha přiložených fotografiích současně přítomným prakticky demonstrovala svůj výklad.

Na závěr pak zahraniční host pan James Kyffin z Protexin Probiotics Velká Británie objasnil problematiku významu probiotik pro zdraví koní.

Věříme, že setkání specialistů s odbornou veřejností bylo přínosné a těšíme se na další shledání s Vámi.

 • Dsc_0340_thumb
 • Dsc_0336_thumb
 • Dsc_0345_thumb
 • Dsc_0347_thumb
 • Dsc_0350_thumb
 • Dsc_0353_thumb
 • Dsc_0352_thumb
 • Dsc_0333_thumb
 • Dsc_0335_thumb
 • Dsc_0339_thumb
 • Dsc_0346_thumb
 • Dsc_0348_thumb
 • Dsc_0351_thumb
 • Dsc_0354_thumb
 • Dsc_0356_thumb