16. výroční konference VVS

16. výroční konference VVS se konala 12. listopadu 2009, v symbolickém období, 20. let po „sametové revoluci“ a 10. let od úmrtí nejvýznamnějšího ministra zemědělství novodobých dějin naší republiky, Josefa Luxe.  Sál zaplnilo 172 účastníků převážně z řad chovatelů skotu. Aktuální tématem situace na evropském, respektive světovém trhu mléka se zabýval tajemník skupiny pro mléko a hovězí maso COPA/COGECA pan Stanislav Jaš.  Velice zajímavá a praktická doporučení k prevenci, diagnostice a léčbě respiračních chorob skotu podal pan Kamil Kovarčík z Výzkumného ústavu veterinárního v  Brně.  V druhé části konference hovořil o funkčních potravinách Jan Pánek z VŠCHT Praha a na závěr představil koncepci a nové prvky poradenství a servisu VVS pan Jan Záhora. Přednášky budou k dispozici v prosincovém čísle chovatelského balíčku.  V úvodu konference též poděkoval ředitel VVS pan Václav Brynda u příležitosti odchodu do penze v úctihodných 71 letech známému zootechnikovi našeho zákazníka ZOD Brniště panu Vojtěchovi Vaňourkovi za spolupráci a odvedenou práci na jednom z nejlepších chovů  holštýnského skotu v ČR.

 • Kroul%c3%adk_thumb
 • Poslucha%c4%8di_thumb
 • Pod%c4%9bkov%c3%a1n%c3%ad_thumb
 • Pazdera_thumb
 • P%c5%99ed%c3%a1n%c3%ad_daru_thumb
 • Poslucha%c4%8di1_thumb
 • P%c5%99edn%c3%a1%c5%a1ka_filip_thumb
 • %c5%98editel_d%c4%9btsk%c3%a9ho_domova_thumb
 • Spole%c4%8dn%c3%a9_foto_thumb
 • St%c5%99%c3%add%c3%a1n%c3%ad_thumb
 • Vinkler_thumb
 • Zapln%c4%9bn%c3%bd_s%c3%a1l_thumb
 • Zaujet%c3%ad_thumb
 • S%c3%a1l_thumb