Siláže 2009

Kvalitní objemná krmiva patří především v této době neodpovídajícího zpeněžování produkce mléka mezi nejdůležitější nákladové položky. Proto se již počtvrté uskutečnil cyklus seminářů k efektivní konzervaci a související problematikou. 

Vzhledem k poptávce ze strany chovatelů jsme letos znovu zvýšili počet seminářů. Také naše odborná spolupráce s Výzkumným ústavem živočišné výroby v Uhříněvsi pokračuje a jedním z výstupů je jeho letošní partnerství tohoto cyklu seminářů. 

Výstupem těchto aktivit byla účast přes 150 chovatelů skotu, velice zajímavé odborné přednášky, četné dotazy a diskuse jak v průběhu seminářů, tak i v následně v osobních jednáních či sjednaných schůzkách přímo na farmách.

  • Davies_thumb
  • Koz%c3%a1k_thumb
  • Cyklus_semin%c3%a1%c5%99%c5%af_thumb
  • Berka_thumb
  • Kudrna_thumb
  • Kumprechtova_thumb
  • Poslucha%c4%8di_thumb
  • Prezentace_thumb
  • %c3%9avod_thumb