10 let výroby mléka

V ČR se v letech 2006 až 2015 ve finančním vyjádření zvýšila o 11 % produkce mléka, která se za rok 2015 podílela 49 % na živočišné produkci. V těchto letech se v ČR i v souboru sledovaných podniků zvýšila užitkovost krav. Došlo také k zvýšení tržní produkce na ošetřovatele, zvýšení počtu odchovaných telat a snížení průměrného věku při prvním otelení.

Zlepšení za poslední čtyři roky je patrné ve snížení počtu somatických buněk. Náklady výroby mléka se u souboru podniků zvýšily od roku 2006 do roku 2015 o 10,8 tis. Kč (17 %) na krávu a rok a ve vyjádření na litr prodaného mléka se pohybovaly mezi 8,5 a 9,4 Kč.

Rok 2016 je a bude pro chovatele dojnic nepříznivý vlivem nízké nákupní ceny mléka (6,6 Kč/l v ČR za 1-7/2016), ale ze současné situace na evropském trhu s mlékem a mléčnými výrobky lze usuzovat na pozitivní výhled. 

 Provozní a ekonomické ukazatele výroby mléka v ČR v letech 2006 až 2015

  • Graf1_thumb
  • Graf2_thumb
  • Graf3_thumb
  • Graf4_thumb
  • Graf5_thumb