Vyrovnané stádo holštýnských krav

Špičkový tělesný rámec, kvalitní vemeno a korektní končetiny, to je přání všech zootechniků, kteří ve svých stájích chovají holštýnský skot. Vyrovnaná stáda holštýnek najdete i v České republice. Jedno takové o více než 600 kravách mají ve společnosti Poděbradská blata, a. s., na Nymbursku. 

Akciová společnost sídlící v Koutech hospodaří na 3300 hektarech orné půdy. Rostlinná výroba je zaměřena na produkci obilnin, technických a krmných plodin, živočišná stojí na chovu dojnic. A vede si dobře, důkazem je druhé místo v letošním ročníku soutěže Mléčná farma roku.