Siláže 2016 po desáté

Právě protože není příznivá doba ve zpeněžování mléka, tématem letošího cyklu seminářů byly opět peníze a možné úspory, tentokráte v podání pana Johanesse Thomsona. Tento německý poradce při Agrární komoře spolkového státu Šlesvicko-Holštýnsko se mnoho let věnuje právě vyčíslování nákladů a optimalizací nákladů na výrobu objemných krmiv. A protože v Německu je procentický poměr nákladů na krmiva v průměru vyšší jak u nás, je zde o to více věnována náležitá pozornost využívání nejen optimálních postupů při výrobě, ale i moderních technologií usnadňující práci s údaji.

Na tuto oblast pak navázal známý český odborník na silážování pan Radko Loučka z VÚŽV v Uhříněvsi, který hovořil o hodnocení siláží a důležitých parametrech při výběru konzervačních přípravků. Neopomněl jako vždy přidat pár odůvodněných praktických rad při zatížení hmoty aj. Všechny přednášky budou jako vždy k dispozici u konzulentů VVS. 

 Soňa Jelínková: Siláže 2016, Moderní živočišná výroba 18/2016
 Alena Ježková: Jak vyrobit kvalitní objemná krmiva?, Zemědělec 11/2016
 Alena Ježková: Jak vyrobit kvalitní objemná krmiva?, Náš chov 4/2016
 Alena Ježková: Jak vyrobit kvalitní objemná krmiva?, Krmivářství 7/2016

 

 • Dsc_0072_thumb
 • Dsc_0075_thumb
 • Dsc_0076_thumb
 • Dsc_0081_thumb
 • Dsc_0090_thumb
 • Dsc_0094_thumb
 • Dsc_0098_thumb
 • Dsc_0097_thumb
 • Dsc_0104_thumb
 • Dsc_0096_thumb
 • Dsc_0102_thumb
 • Dsc_0103_thumb
 • Dsc_0106_thumb
 • Dsc_0107_thumb
 • Dsc_0108_thumb
 • Dsc_0111_thumb
 • Dsc_0109_thumb
 • Dsc_0112_thumb
 • Dsc_0115_thumb
 • Dsc_0118_thumb
 • Dsc_0123_thumb
 • Dsc_0125_thumb
 • Dsc_0022_thumb
 • Dsc_0030_thumb
 • Dsc_0036_thumb
 • Dsc_0035_thumb
 • Dsc_0020_thumb
 • Dsc_0034_thumb
 • Dsc_0029_thumb
 • Dsc_0042_thumb
 • Dsc_0044_thumb
 • Dsc_0046_thumb
 • Dsc_0059_thumb
 • Dsc_0063_thumb
 • Dsc_0062_thumb
 • Dsc_0065_thumb
 • Dsc_0068_thumb