Mléčná farma roku 2016

Mléčná farma roku je soutěž, která oceňuje ty farmy, jenž neustále pracují na zlepšení nejen produkce mléka či jeho hlavních složek, ale i reprodukce, nebo zdraví mléčné žlázy. 

V tomto ročníku došlo k takové úpravě  kritérií, která zahrnula do vyhodnocení nejen zdraví mléčné žlázy, ale i ukazatel reprodukce, nádoj na ustájenou dojnici či produkci tuku a bílkoviny.  I když situace na trhu s mlékem ohledně zpeněžení mléka nebyla a není příznivá a chovatelé leckdy neměli chuť zveřejňovat své výsledky, přihlásilo se celkem 43 farem. Tito chovatelé dosáhli většinou lepších výsledků, než je průměr krav zapojených do KU a v několika případech se dosáhlo ve stanovených 5 kritériích shodného počtu bodů. O postupu mezi 5 nejlepších farem mezi některými chovateli pak rozhodlo lineární skóre.  

Přítomné účastníky soutěže i dalších chovatele svými příspěvky pak povzbudil ministr zemědělství, zajímavé byly též tématické přednášky českých odborníků a majitele moderní farmy v Maďarsku. Tyto prezentace jsou k dispozici níže ke stažení.

Děkujeme všem chovatelům a partnerům soutěže za účast a podporu. Věříme, že se situace ve zpeněžení mléka zlepší a další ročník pak proběhne opět zdárně, ale již s lepšími výsledky v rentabilitě výroby mléka. 

 Soňa Jelínková: Farma roku, Zemědělský týdeník 20/2016

Podrobné výsledky finalistů  
 Pořadí kategorie HOLŠTÝN 2016 
 Pořadí kategorie ČESTR 2016

Přednášky ke stažení 
 Ing. Jiří Burdych, MBA - Úvod  
 Borkovec - Vyhlášení výsledků 
 MVDr. Jiří Davídek - Hlavní ukazatelé reprodukce 
 Paul Finley - Bestfed Nutrition 
 MVDr. Miroslav Novák . Prevence mastitid 
 Ing. Růžena Seydlová, PhD. - Mykotické mastitidy 

 • Dsc_0233_thumb
 • Dsc_0229_thumb
 • Dsc_0235_thumb
 • Dsc_0238_thumb
 • Dsc_0237_thumb
 • Dsc_0234_thumb
 • Dsc_0224_thumb
 • Dsc_0243_thumb
 • Dsc_0242_thumb
 • Dsc_0239_thumb
 • Dsc_0251_thumb
 • Dsc_0249_thumb
 • Dsc_0255_thumb
 • Dsc_0261_thumb
 • Dsc_0256_thumb
 • Dsc_0254_thumb
 • Dsc_0264_thumb
 • Dsc_0265_thumb
 • Dsc_0266_thumb
 • Dsc_0268_thumb
 • Dsc_0267_thumb
 • Dsc_0269_thumb
 • Dsc_0270_thumb
 • Dsc_0272_thumb
 • Dsc_0271_thumb
 • Dsc_0273_thumb
 • Dsc_0274_thumb
 • Dsc_0283_thumb
 • Dsc_0285_thumb
 • Dsc_0287_thumb
 • Dsc_0289_thumb
 • Dsc_0294_thumb
 • Dsc_0292_thumb
 • Dsc_0295_thumb
 • Dsc_0296_thumb
 • Dsc_0297_thumb
 • Dsc_0298_thumb
 • Dsc_0304_thumb
 • Dsc_0300_thumb
 • Dsc_0305_thumb
 • Dsc_0308_thumb
 • Dsc_0313_thumb
 • Dsc_0315_thumb
 • Dsc_0320_thumb