22. Výroční konference VVS

Tradiční setkání s chovateli, obchodními partnery a zástupci akademické a výzkumné sféry se uskutečnilo opět v Mistrovicích.

Příznačný název svého vystoupení si zvolil šéf našeho obchodního partnera Jan Druyts pro objasnění vývoje nabídky a poptávky mléka a mléčných výrobků v období po skončení produkčních kvót mléka v EU. Jeho zajímavou přednášku doplnil stanoviskem Agrární komory její viceprezident Leoš Říha k podpoře sektoru chovu krav u nás a jednotlivé body svého vystoupení shrnul pod opět příznačný název Podorlická výzva. Problematiku dotací do výroby a zpracování mléka a mléčných výrobu pak doplnil ředitel úřadu AK ČR pan Václav Suchan. Svým vystoupením k rozšířeným mýtům o spotřebě mléka a mléčných výrobků pak velmi zaujala paní profesorka Ústavu mléka a tuků VŠCHT  Jana Dostálová a sklidila dlouhotrvající potlesk. Závěrečnou a podnětnou přednášku Petra Tobeše o své zootechnické práci na vysokoprodukčním chovu v Německu pak velmi kladně ocenili především sami chovatelé svými dotazy či následnými komentáři.

Všechna vystoupení byla letos poprvé vylepšena dotazy na účastníky konference, kteří měli odpovídat formou hlasování z přednášejícím nabídnutých možností jednotlivé každé otázky. Zmíněné přednášky včetně odpovědí publika na otázky budou pak k dispozici u zookonzulentů VVS. 

 Soňa Jelínková: Chov skotu na německé farmě, Zemědělský týdeník 4/2016
 Soňa Jelínková: Mistrovická konference, Zemědělský týdeník 1-2/2016

 • Dsc_1132_thumb
 • Dsc_1136_thumb
 • Dsc_1142_thumb
 • Dsc_1147_thumb
 • Dsc_1134_thumb
 • Dsc_1146_thumb
 • Dsc_1124_thumb
 • Dsc_1137_thumb
 • Dsc_1153_thumb
 • Dsc_1159_thumb
 • Dsc_1168_thumb
 • Dsc_1161_thumb
 • Dsc_1169_thumb
 • Dsc_1160_thumb
 • Dsc_1171_thumb
 • Dsc_1170_thumb
 • Dsc_1167_thumb
 • Dsc_1162_thumb
 • Dsc_1184_thumb
 • Dsc_1175_thumb
 • Dsc_1193_thumb
 • Dsc_1183_thumb
 • Dsc_1194_thumb
 • Dsc_1188_thumb
 • Pb120013_thumb
 • Pb120016_thumb
 • Pb120019_thumb
 • Pb120015_thumb
 • Pb120018_thumb
 • Pb120017_thumb
 • Pb120014_thumb